STARTA EGEN BETALTELETJÄNST - Steg 3

Välj rätt kanal :: Hur ska du nå dina kunder?

Hur informerar Du kunderna om var Du finns och hur de kan nå Dig?Det här är frågor som påverkar ditt val av marknadsföringskanal och metod.

Spendera inte pengar på att t ex annonsera en tjänst i tidningen när det inte alltid finns någon person eller information tillgänglig när kunden försöker att nå den.

Om Du tänkt börja i en mindre skala bör Du anpassa marknadsföringen därefter, dvs lite försiktigare och därmed billigare.

Om Du däremot väljer att starta mer storskaligt och har en större kapacitet på Din tjänst, är det kanske lämpligare att skapa en marknadsföringsplan.

Se till att anpassa annonseringen så att den är mätbar mot faktiska resultat för att se var Dina kunder lättast hittar Dig! Tänk på att alltid ta hand om Dina kunder på bästa sätt!

Internet, hemsidor och annonsering i veckoblad eller annan press kan vara svårt om man inte har kunskapen själv.

TaluTel kan bistå Dig med tips och råd samt skapande av hemsidor, annonser och annat marknadsföringsmaterial.Kontakta oss